0 67
الگو های طراحی چیست؟

الگو های طراحی چیست؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۷ دیزاین پترن

به طور کلی الگوهای طراحی یا Design Patterns ها مجموعه ای از راهکار و روش های برنامه نویسی هستند که به برنامه نویس کمک میکنند تا یک برنامه رو با بهترین  ساختار و روش پیاده سازی کند...